logó

Zavolajte teraz
Tel: 0917614644

Tel: 0917666840

Vyžiadajte si zadarmo vypracovanie cenovej ponuky na mieru, podľa Vašich špecifických zadaní priamo na mieste.

Časté otázky

-Dajú sa farbiť?

Betónové ploty BetonX vyrábame vo farbe betónu čiže nepotrebuje úpravu ale po montáži sa dajú namaľovať. Naša rada je náter určený na betónové ploty.

-Stahuje sa záruka na betónové ploty?

Samozrejme, garantujeme Vám 10 ročnú záruku na betónové ploty. Betón z ktorého vyrábame betónové ploty BetonX sú pravidelne testované. Podľa normy životnosť tohto pevného betónu je najmenej 25 rokov.

-Koľko času zabere montáž?

V prvom rade záleží od pôdy. Kde je starý základ, hrbolitá pôda alebo asfalt, je omnoho náročnejšie montovať plot a zabere aj viac času. Naši odborníci sú schopný za deň namontovať 15-35 bm – závisí od pôdnych podmienkách.

-Koľko váži betónový plot?

Hmotnosť panelov a stľpov sú rôzne. Otvorené ploty a menšie stĺpy sú zvyčajne ľahšie. Ako príklad: 1,5 m vysoký plot váži cca 160kg, a 2 m vysoký cca 200kg (váha na 1 bm).

Zvuk betónu

Kúpte si čokoľvek, či už je to pár dobrých topánok alebo betónový plot, najdôležitejším aspektom popri cene je vždy kvalita. Nech je to akýkoľvek produkt, chceme ho používať dlhodobo, najlepšie tak, aby po celý čas plnil svoj účel. Topánky môžeme chytiť do ruky, skúmať ich materiál a dokonca si ich môžeme aj vyskúšať. V prípade mnohých produktov však kvalitu zaručujú skôr spoľahlivosť výrobnej spoločnosti a ochranná známka ako ich fyzické preskúmanie.

Ale aká je situácia v prípade betónového plotu?

Existuje už veľa metód testovania materiálov - s prístrojmi alebo skúmaním v chemických laboratóriách. Kupujúci však žiadnu z týchto možností nemajú, jedinou zárukou, že si vybrali kvalitný produkt, je pre nich vydaný certifikát.

Takže kupujúci nemôže pred kúpou produktu nič urobiť?

Našťastie existuje jednoduchá testovacia metóda, dávajúca laickému zákazníkovi nástroj, ktorý mu pomáha pri výbere. A to nie je nič iné, ako zvuk betónu. Každý materiál pri zasiahnutí, páde, alebo keď je vystavený iným mechanickým účinkom, vydáva nejaký druh zvuku. A to taký zvuk, ktorý charakterizuje jeho zloženie, a tým aj jeho kvalitu. Kvalitný betón - pri náraze dvoch prvkov - nevydáva tupý buchot, ale zvučné, ostrébrnknutie.

To je hudba, zvuk kvalitného betónu...

ČO URČUJE KVALITU BETÓNOVÉHO PLOTU? (pevnosť, odolnosť)

KVALITA MATERIÁLOV/SUROVÍN POUŽÍVANÝCH PRI VÝROBE A VÝROBNÁ TECHNOLÓGIA

Medzi dvoma zdanlivo rovnakými betónovými plotmi môžu byť značné kvalitatívne rozdiely, ktoré závisia predovšetkým od použitých materiálov a technológie výroby.

1. Materiály, resp. ich kvalita:

- Typ cementu:

Na výrobu akého betónu je vhodný, akú bude mať pevnosť v tlaku betón, ktorý bol z neho vyrobený?

Koľko vody cement potrebuje?

Cement používaný na výrobu betónového plotu Betonx: jeportlandský cement Cem II
Dôležitou charakteristikou betónu z neho vyrobeného je napríklad vysoká počiatočná a konečná pevnosť v tlaku.

- Štruktúra a množstvo betonárskej ocele:

(V betóne nie je viditeľná, ale zohráva mimoriadne dôležitú úlohu v jeho trvanlivosti)

Prvky betónových plotov Betonx: špeciálna sieťová konštrukcia zváraná vlastnou výrobnou technológiou zodpovedajúcou typu výrobku, ktorá v závislosti od typu obsahuje 10-20 bm betonárskej ocele.

Stĺpy betónového plotu Betonx: stabilitu stĺpov zabezpečujú 4 pozdĺžne umiestnené prúty z betonárskej hrebienkovej ocele s priemerom 8 mm

- Použitie vody a superplastifikátora:

Pri výrobe betónu je voda nevyhnutnou zložkou pre hydratačnú reakciu cementu, ale zároveň je aj jednou z hlavných príčin poškodenia betónu. Prebytočné množstvo (odparujúcej sa) vody opúšťajúcej betón zanecháva za sebou malé dutiny a kapiláry, ktoré robia betón pórovitým, takže sa stáva stále priepustnejším a stále viac vystaveným prenikaniu vonkajšej vody. Obsah vody v betóne je však možné výrazne znížiť použitím superplastifikátora.

Pri výrobe betónových plotov Betonx: Samozrejme, popri nižšej spotrebe vody v prípade portlandského cementu používame pri všetkých našich produktoch aj superplastifikátor superplastifikátor

- Piesočnatý štrk (prídavná látka), jeho čistota a veľkosť častíc:

K detailnejším produktom je potrebné namiešať betón s čo najjemnejšou zrnitosťou, zatiaľ čo pre väčšie, objemnejšie betónové výrobky sa odporúča použitie piesočnatého štrku s väčšou zrnitosťou.

Betónové ploty Betonx: Vyrábame zo zmesí čistých prídavných prísad s rôznymi frakciami ( 0-1, 0-4, 4-8, 0-16 mm ) v čo najideálnejšom zložení v závislosti od typu betónového produktu.

2. Výrobná technológia výroby:

- - Podstata zhutňovania betónu:

V betóne by nemali byť žiadne medzery alebo štrbiny, pretože tie znižujú trvanlivosť betónu.

Pri výrobe betónových plotov Betonx: používame mechanické vibračné hutnenie betónu. Tento postup prevádzame dvojmotorovými vibračnými plošinami s nastaviteľnou frekvenciou. Táto technológia môže výrazne znížiť počet vzduchových inklúzií v plotových prvkoch a stĺpoch, a tým sa vytvára kompaktnejšia a odolnejšia štruktúra.

- Podstata dodatočnej úpravy betónu:

Betón je potrebné chrániť pred vysychaním.

Pri výrobe betónových plotov Betonx: : Bezprostredne po výrobe produktov sa povrch betónu uzavrie parotesnou fóliou , čím sa zabráni predčasnému vysychaniu betónových výrobkov.